บริษัทตรวจสอบภายใน

ปัจจุบันนี้การตรวจสอบบัญชีภายในเป็นบริการที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะประเมินธุรกิจและรู้สภาพทางการเงินของบริษัทได้อย่างชัดเจน เมื่อมีความต้องการใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกมากขึ้น จึงมีการเปิดบริษัทตรวจสอบภายในเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการมีตัวเลือกที่จะเลือกใช้บริการมากขึ้น แต่ว่าทุกบริษัทที่เปิดให้บริการใช่ว่าจะเป็นมืออาชีพทั้งหมด ดังนั้นวันนี้เราจึงเทคนิคในการเลือกบริษัทที่รับตรวจสอบภายในว่ามีหลักการเลือกอย่างไร

1.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

            บริษัทที่รับทำการตรวจสอบบัญชีจะต้องมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสามารถดูได้จากรายชื่อลูกค้าและผลงานที่ผ่านของบริษัท เพราะว่าหากเป็นบริษัทที่มีคุณภาพจริงจะต้องมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีจะต้องมีความละเอียดรอบคอบสูงมาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมทุกด้านของบริษัทที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป นอกจากนั้นบริษัทตรวจสอบบัญชีควรมีผู้สอบบัญชีที่ชัดเจนในการเซ็นต์ตรวจสอบบัญชี

2.จำนวนพนักงาน

            บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก พนักงานของบริษัทก็ควรที่จะมีจำนวนมากตามไปด้วย เพราะว่าหากมีพนักงานจำนวนน้อยความรวดเร็วและคุณภาพในการทำงานอาจจะน้อยลง เนื่องจากพนักงานคนเดียวอาจต้องดูแลหลายบริษัท ดังนั้นพนักงานที่คอยให้บริการควรจะมีจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนั้นพนักงานควรมีความรู้สามารถตอบคำถามและมีแนวทางในการทำงานเหมาะสมกับหน่วยงานด้วย หากถามอะไรก็ไม่สามารถตอบได้ หรือรูปแบบการทำงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ไม่ควรที่จะเลือกบริษัทดังกล่าวมาทำการตรวจสอบบัญชี

3.ราคา

            เรื่องราคาสำหรับการตรวจสอบบัญชีนั้นจะมีเรทราคาที่ต่างกันไม่มาก หากบริษัทใดมีราคาที่ถูกกว่าบริษัทตรวจสอบภายในบริษัทอื่นให้มั่นใจได้ว่าบริษัทดังกล่าวมีคุณภาพที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะว่าในวงการตรวจสอบบัญชีรู้กันดีว่าคุณภาพที่ดีราคาจะต้องอยู่ในเรทเดียวกันเท่านั้น ดังนั้นหากต้องทำการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีอย่าเห็นแก่ของถูกเท่า เพราะว่าคุณภาพในการทำงานจะน้อยกว่าและอาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับบัญชีในอนาคตได้

            ที่กล่าวมานี้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเลือกผู้ให้บริการตรวจสอบบัญชีที่จะเข้ามาทำการตรวจสอบภายในให้กับบริษัท เพื่อที่ท่านจะได้บริษัทที่เข้ามาทำงานอย่างมีคุณภาพและมีความรวดเร็วในการทำงาน เพราะการตรวจสอบบัญชีที่ดีจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงควรที่จะให้ความสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการตรวจบัญชี แล้วธุรกิจของท่านจะมีความก้าวหน้ามากขึ้น