โซเชี่ยลมีเดีย

ใช้โซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Social เป็นสิ่งที่ดีในปัจจุบัน ที่ทำให้การติดต่อสื่อสารทางไกลนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเขียนจดหมายที่ต้องรอนานๆ กว่าจะมาถึงกัน แต่การใช้ Social เกินความจำเป็นก็สามารถทำร้ายเราได้ สังคมหรือโซเชียลมีเดีย เป็นสื่อใหม่ที่ กำลัง มีบทบาทและมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในสังคมปัจจุบันซึ่งในส่วนของวงการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ได้มีการนำเอาสื่อเหล่านี้มาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งนี้เนื่องจากสื่อสังคมจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์หลายประการ ดังนี้  ประโยชน์ทางด้านการติดตามข่าวสาร : การสื่อสารออนไลน์ และ Social Media จะช่วยให้ข่าวสารนั้นเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นก็จะมีการรายงานข่าวสารออกมาได้ในทันที ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของภัยพิบัติธรรมชาติในประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งการติดตามข่าวสารที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเหล่านี้เอง ทำให้การส่งความช่วยเหลือสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นด้วยเช่นกันนั่นเอง   เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ มีให้ค้นหาได้อย่างไม่สิ้นสุด : การค้นคว้าหาความรู้แต่เดิมนั้นเป็นการค้นหาจากในหนังสือหรือตำรับตำราต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากในห้องสมุด […]

Learn More